A list of museums and art galleries in China

Anhui
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi, Hainan, Henan
Hong Kong
Hubei, Hunan
Jiangsu
Macau, Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
Tibet Autonomous Region, Xinjiang, Yunnan
Zhejiang